TƯ VẤN CÔNG NGHIỆP

 • THÔNG BÁO: Về việc gói hỗ trợ doanh nghiệp/HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp do phụ nữ làm chủ và đồng làm chủ, thuộc chương trình dự án Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) năm 2020

 • Thứ tư, 13/5/2020

 •  

 •  Gói hỗ trợ doanh nghiệp nữ, thuộc chương trình dự án Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) năm 2020. Nhằm thúc đẩy mạnh hơn việc hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất (gọi tắt là doanh nghiệp) kinh doanh nông nghiệp do phụ nữ làm chủ và đồng làm chủ, trước bối cảnh đại dịch Covid 19 đang tác động ảnh hưởng nặng nề đến phát triển kinh tế xã hội nói chung và sản xuất kinh doanh nông nghiệp nói riêng. Tổ chức Phát triển hà Lan (SNV) có kế hoạch thúc đẩy kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng vượt qua khủng hoảng, phục hồi sản xuất kinh doanh và thúc đẩy vai trò phụ nữ thông qua Gói hỗ trợ bổ sung doanh nghiệp nữ năm 2020.

  Trên cở sở nhiệm vụ được giao, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận, thông báo đến các đơn vị có nhu cầu đăng ký gửi về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận để xét chọn, trình SNV phê duyệt, với các nội dung chính như sau:

  1.   Các đối tượng ưu tiên tài trợ:

  - Ưu tiên các ý tưởng mang lại tác động cho đông người hưởng lợi, có sản phẩm thân thiện với môi trường, tác động lớn đến cộng đồng và xã hội.

  - Ưu tiên cơ sở đang tham gia Chương trình phụ nữ khởi nghiệp (gọi tắt là Chương trình 939), chương trình Nông nghiệp thông minh (Khuyến nông/Bảo vệ thực vật), các cơ sở tại các huyện đang triển khai Điểm hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp cấp huyện. Ưu tiên cơ sở trong các xã, các huyện trong vùng dự án FLOW/EOWE.

  - Ưu tiên cơ sở đã tham gia các Khóa đào tạo, tập huấn kiến thức về kinh doanh do Dự án FLOW/EOWE tổ chức trong các năm qua.

  - Ưu tiên cơ sở đã có các ký Hợp tác Ghi nhớ với SNV và Trung tâm Khuyến công và XTTM hoặc Hội PN. 

  - Ưu tiên cho các DN/HTX/THT có tỷ lệ lao động nữ cao (>50%), tỷ lệ các hộ nghèo và cận nghèo cao. 

  2. Hạng mục tài trợ:

   Mua sắm các trang thiết bị, máy móc trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp mang tính phục hồi/đổi mới sản xuất; thay đổi/phát triển thương hiệu nhãn hiệu, cải thiện hệ thống kinh doanh hướng đến thương mại điện tử (website, facebook, zalo); áp dụng/thử nghiệm giống cây trồng/phương thức sản xuất mới.

  Lưu ý: Không hỗ trợ các hạng mục: cơ sở hạ tầng, xây dựng, thuê công lao động, chi phí lắp đặt, thiết bị văn phòng phẩm, nhà xưởng, phương tiện vận chuyển…

  3. Tiêu chí xét chọn:

  (1) Cơ sở là các doanh nghiệp/ hợp tác xã/ tổ hợp tác (DN/HTX/THT) do phụ nữ làm chủ và đồng làm chủ hoặc các cơ sở sản xuất là Hộ kinh doanh cá thể do phụ nữ làm chủ đang trong quá trình chuyển đổi thành DN/HTX/THT mang lại lợi ích cho nhiều người hưởng lợi.

  (2) Sản xuất, chế biến kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Ưu tiên các lĩnh vực cây trồng, các chuỗi giá trị đang tham gia dự án (măng tây, lúa gạo, nho, táo).

  (3) Các cơ sở có ý tưởng rõ ràng, gói hỗ trợ tác động đến thúc đẩy sự tham gia và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong đơn vị và có cam kết thực hiện.

  4. Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2020 đến tháng 10/2020 (bao gồm cả việc hoàn thiện báo cáo, hồ sơ chứng từ quyết toán).

  6. Thời gian, đia chỉ liên hệ và tiếp nhận hồ sơ:

  Thời gian gửi hồ sơ về trước 16h00 ngày 15 tháng 5 năm 2020. Theo địa chỉ:

  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận.

  Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

  Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3821998; Fax: 0259.3821998. Di động: 0916.114.787 (Ông Tuấn), để được hỗ trợ.

  E.mail: ttkc@ninhthuan.gov.vn
              Đính kèm bản đăng ký
           
   

 • In bài này   Quay lại


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.