Công khai, phòng, chống tham nhũng

 • THÔNG BÁO Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét, bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

 • Thứ hai, 27/9/2021

 •  

 • THÔNG BÁO

  Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét,

  bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng nghiệp vụ của

  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

   

  Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo quản lý;

  Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

  Căn cứ quyết định 449/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh V/v Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

  Căn cứ Kế hoạch số 320/KH-TTKC ngày 27/9/2021 của Trung tâm V/v Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét, bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại;

              Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Trung tâm) thông báo  về việc tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét, bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại cụ thể như sau:

   I. Mục đích, yêu cầu:

  1. Mục đích:

  - Lựa chọn, bổ nhiệm người thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp; có phẩm chất chính trị, đạo đức, đáp ứng vị trí lãnh đạo, quản lý cần bổ nhiệm.

  - Thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn trong công tác bổ nhiệm để viên chức cố gắng rèn luyện, phấn đấu; nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý.

  2. Yêu cầu:                                                                         

  - Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và phát huy vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu đơn vị; tăng cường sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, quản lý viên chức phù hợp tình hình thực tế của đơn vị.

  - Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ viên chức; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

  II. Vị trí, số lượng, đối tượng, điều kiện tiêu chuẩn, hồ sơ đăng ký và thời gian tổ chức Hội đồng đánh giá Chương trình hành động:

  1.    Vị trí, số lượng chức danh cần bổ nhiệm:

  - Trưởng phòng Khuyến công và Xúc tiến thương mại: 01 người

  - Trưởng phòng Xúc tiến thương mại: 01 người

  2. Đối tượng:

  Nguồn nhân sự tại chổ, có tên trong danh sách quy hoạch dự nguồn các chức danh đề xuất bổ nhiệm, hoặc đã được quy hoạch chức danh tương đương hoặc cao hơn.  Đang công tác tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, có trình độ chuyên môn, năng lực, điều kiện phù phù hợp với vị trí bổ nhiệm, được tập thể Lãnh đạo, quản lý giới thiệu đề xuất.

  3. Tiêu chuẩn, điều kiện của đối tượng tham gia:

  Theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Quyết định 122/QĐ-SCT, ngày 29/7/2019 của Sở Công Thương V/v quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương.

  4. Hồ sơ đăng ký:

  + Đơn đăng ký tham gia đánh giá;

  + Sơ yếu lý lịch viên chức do cá nhân tự khai theo mẫu quy đinh hiện hành có xác nhận của thủ trưởng đơn vị;

  + Giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ đăng ký);

  + Bản tự nhận xét, đánh giá của viên chức trong thời gian 03 năm gần nhất (2018, 2019 và 2020), có xác nhận của thủ trưởng đơn vị;

  + Bản kê khai tài sản thu nhập tại thời điểm đăng ký đánh giá (theo mẫu kèm theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ);

  + Bản sao (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí bổ nhiệm.

   III. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

  1. Thời gian nộp hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, (Từ ngày từ ngày 28/9/2021 đến hết ngày 11/10/2021).

  2.  Địa điểm nộp hồ sơ:  Tại Phòng Hành chính -Tổng hợp của Trung tâm.

  IV. Nội dung, hình thức đánh giá:

  1. Nội dung đánh giá: gồm 02 phần

              - Phần 1: Đánh giá nội dung, thuyết minh và trả lời câu hỏi về Chương trình hành động.

              - Phần 2: Trả lời các câu hỏi về chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các vị trí cần bổ nhiệm; soạn thảo nội dung trả lời câu hỏi xử lý tình huống liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của vị trí, chức danh cần bổ nhiệm.

              2. Chương trình hành động: Viên chức tham gia đánh giá, viết Chương trình hành động gồm những nội dung sau:

              a) Tóm tắt tiểu sử bản thân:

              - Sơ lược lý lịch.

              - Quá trình học tập và công tác.

  - Thành tích nổi bật đạt được trong 03 năm gần nhất (2018-2020).

  b) Nội dung chủ yếu của Chương trình hành động:

  - Đánh giá thực trạng việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của vị trí tham gia đánh giá chương trình hành động. Phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn; những ưu điểm, tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của kết quả đạt được, của tồn tại, hạn chế, tập trung trong giai đoạn 3 năm (2018-2020).

  - Dự báo khả năng phát triển; phương hướng; các biện pháp, giải pháp đề xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động của vị trí tham gia xét chương trình hành động. Cụ thể như sau:

  + Tình hình: Phân tích SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của vị trí tham gia xét chương trình hành động);

  + Bài học kinh nghiệm;

  + Mục tiêu;

  + Phương hướng, nhiệm vụ;

  + Các biện pháp, giải pháp;

  + Các kiến nghị, đề xuất.

  3. Hình thức:

  - Về chương trình hành động: trình bày qua bài viết tự luận.

  - Về thuyết minh chương trình hành động (khuyến khích trình bày bằng Powerpoint) và trả lời các câu hỏi, chất vấn có liên quan đến nội dung chương trình hành động; về chủ trương, chính sách, pháp luật: trình bày trực tiếp trước Hội đồng đánh giá.

  - Về soạn thảo nội dung trả lời câu hỏi xử lý tình huống liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của vị trí tham gia dự tuyển (thực hiện trên máy tính).

  Trên đây là Thông báo kế hoạch tổ chức đánh giá chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại./.

 • In bài này   Quay lại
   Tin tức khác:


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.