Công khai, phòng, chống tham nhũng

 • BÁO CÁO Về công tác nội chính; cải cách tư pháp; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tháng 07 năm 2021

 • Thứ sáu, 16/7/2021

 •  

 •  BÁO CÁO
  Về công tác nội chính; cải cách tư pháp; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tháng 07 năm 2021
   
  Thực hiện Công văn số 1994/SCT-TTr ngày 10/12/2019 của Sở Công Thương V/v thực hiện chế độ báo cáo công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại báo cáo công tác nội chính cải cách tư pháp; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tháng 7 năm 2021 như sau:
  I. Kết quả thực hiện tháng 07 năm 2021:
  1. Kết quả công tác nội chính:
  Kết quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương: Không có
  Công tác bảo đảm an ninh quốc gia: Không có
  Công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội: Không có
  Những vấn đề khác liên quan đến công tác nội chính: Không
          2. Kết quả công tác cải cách tư pháp: Không có
  3. Kết quả hoạt động của Ban nội chính: Không có
          4. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo:
  Trong tháng 07, Trung tâm không có vụ việc đơn thư khiếu nại, tố cáo nào đến Trung tâm.
          5. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng:
  Không phát hiện trường hợp vi phạm nào gây nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt) cũng như một số công tác khác (công tác điều tra, tuy tố, xét xử,..).
         II. Kế hoạch thực hiện tháng tiếp theo:
  - Tiếp tục duy trì quán triệt tuyên tuyền các văn bản hướng dẫn về công tác phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn mới liên quan đến chức năng, nhiệm vụ đến toàn thể viên chức Trung tâm;
  Tiếp tục cải cách hành chính, tổ chức sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ …sau khi Đề án kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại được phê duyệt. 
  Tiếp tục duy trì việc đáng giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng quý theo đúng quy định hướng dẫn.
  Tiếp tục công khai minh bạch các hoạt động của đơn vị và các nội dung công khai trong công tác phòng chống tham nhũng; Tiếp tục công khai sử dụng đường dây nóng, số điện thoại, địa chỉ E-mail của Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Phòng Hành chính-Tổng hợp để tiếp nhận những ý kiến phản ánh, kiến nghị, tố cáo về hành vi tham nhũng của viên chức theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.
  Xây dưng kế hoạch và định kỳ báo cáo kịp thời, đầy đủ kết quả tiếp nhận, xử lý và những thông tin thu nhập được cho Sở Công Thương biết, chỉ đạo thực hiện.
        III. Đề xuất, kiến nghị: Không có.
   
  Trên đây, là báo cáo công tác nội chính; cải cách tư pháp; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tháng 07 năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại./.
   

 • In bài này   Quay lại
   Tin tức khác:


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.