Công khai, phòng, chống tham nhũng

 • QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công hướng dẫn tập sự

 • Thứ hai, 2/8/2021

 •  

 •  QUYẾT ĐỊNH 
  Về việc phân công hướng dẫn tập sự
       
   
  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM  KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH NINH THUẬN
           Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-UBND, ngày 12/3/2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận V/v thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận;
          Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-SCT, ngày 25/8/2020 của Sở Công Thương V/v Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương;
  Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ V/v Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
  Căn cứ Quyết đinh số 38/QĐ-TTKC, ngày 30/7/2021 của Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại V/v Tuyển dụng viên chức;
  Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Trung tâm.
  QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Phân công bà Nguyễn Thị Sơn Hải; chức vụ: Trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp; Trình độ chuyên môn: Đại học (chuyên ngành Luật Dân sự)
  Có trách nhiệm hướng dẫn tập sự đối với Bà Dương Thị Nhàn, sinh năm 1997 là viên chức tập sự phòng Hành chính-Tổng hợp.
  Thời gian hướng dẫn tập sự: Kể từ ngày 01/8/2021 đến hết ngày 31/7/2022.
          Điều 2.  Nội dụng tập sự
  a) Nắm vững quy định của pháp luật viên chức về quyền, nghĩa vụ của viên chức, những việc viên chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị; nội quy, quy chế làm việc của đơn vị; chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;
  b) Trau dồi kiến thức và rèn luyện năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;
  c)Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.
  Điều 3. Trong thời gian hướng dẫn tập sự, người hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm theo quy định hiện hành.
    Điều 4. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Bà Nguyễn Thị Sơn Hải, phòng Hành chính-Tổng hợp và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

 • In bài này   Quay lại
   Tin tức khác:


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.