Công khai, phòng, chống tham nhũng

 • QUYẾT ĐỊNH Về việc tuyển dụng viên chức

 • Thứ sáu, 30/7/2021

 •  

 •  QUYẾT ĐỊNH 
  Về việc tuyển dụng viên chức
       
   
  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM  KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH NINH THUẬN
   
           Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-UBND, ngày 12/3/2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận V/v thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận;
          Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-SCT, ngày 25/8/2020 của Sở Công Thương V/v Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương;
          Căn cứ Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND, ngày 11/9/2012 của UBND Tỉnh V/v Ban hành Quy định về thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
  Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ V/v Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
          Căn cứ Quyết đinh số 36/QĐ-TTKC, ngày 6/7/2021 của Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại V/v Công nhận kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021;
          Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Trung tâm.
  QUYẾT ĐỊNH:
         Điều 1. Tuyển dụng viên chức đối với Bà Dương Thị Nhàn
  Sinh ngày 01/01/1997 
  Hộ khẩu thường trú: Khu phố 8, Phước Mỹ, TP PR_TC, Ninh Thuận
  Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Quản lý nhà nước 
  Thời gian tuyển dụng: Từ ngày 01/8/2021
          Điều 2.  Trong thời gian tập sự, Bà Dương Thị Nhàn được hưởng 85% lương, của chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III; Mã số ngạch : 01.003; Bậc: 1/8; Hệ số lương: 2,34.
  Thời gian tập sự: 12 tháng (Từ 01/8/2021 đến hết ngày 31/7/2022)
  Chức vụ: Chuyên viên tập sự phòng Hành chính –Tổng hợp.
  Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Bà Dương Thị Nhàn, Phòng Hành chính-Tổng hợp và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

 • In bài này   Quay lại
   Tin tức khác:


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.