Công khai, phòng, chống tham nhũng

 • KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021

 • Thứ ba, 13/4/2021

 •  

 • KẾ HOẠCH

  Triển khai thực hiện công tác tiếp công dân,

  giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021

   

  Thực hiện Kế hoạch số 585/KH-SCT ngày 09/4/2021của Sở Công Thương V/v Triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021; Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao Trung tâm xây dựng Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 của đơn vị như sau:

  I. Mục đích, yêu cầu

              1. Nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hạn chế phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới trong thời gian trước, trong và sau Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

              2. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị

  3. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; có sự phối hợp, xử lý kịp thời, đúng quy định những đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân.

  II. Nội dung

  1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường an ninh, trật tự trong tình hình mới; Thông báo số 202/TB-VPCP ngày 31/5/2018 thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

     2. Thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; tổ chức tốt công tác tiếp công dân và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; gắn với việc đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để hạn chế thấp nhất tình trạng công dân tập trung đông người khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Duy trì, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất tại đơn vị; thông báo, niêm yết công khai lịch tiếp công dân theo quy định.

            3. Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh; kịp thời giải quyết đúng thời hạn theo quy định pháp luật và nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế công dân khiếu nại vượt cấp.

              4. Công khai kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo bằng các hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo (nếu có); tổ chức thi hành nghiêm túc, triệt để các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, nhất là những vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của cơ quan chức năng.

  III. Tổ chức thực hiện               

  1. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, các Phòng nghiệp vụ của Trung tâm triển khai Kế hoạch thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021đồng thời tổ chức thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch đề ra.

  2. Phòng Hành chính - Tổng hợp tham mưu thực hiện:

  - Tổ chức phổ biến quán triệt các văn bản về thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 đến toàn thể viên chức và người lao động tại đơn vị;

  - Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và tổng hợp báo cáo về công tác thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm về Sở Công Thương theo quy định.

  Trên đây, là Kế hoạch thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại./.

 • In bài này   Quay lại
   Tin tức khác:


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.