Công khai, phòng, chống tham nhũng

 • TỜ TRÌNH Về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

 • Thứ sáu, 8/1/2021

 •  

 • TỜ TRÌNH

  Về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức

  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại
   

                                           Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận

   

  Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 6/1/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận V/v Quy định thẩm quyền nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp tham niên vượt khung phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức, viên chức;

  Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV, ngày 31/7/2013 của Bộ Nội Vụ V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

  Căn cứ Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại được ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-TTKC ngày     04/01/2021 của Trung tâm;

  Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại vào ngày 06/01/2021.

  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại kính đề nghi Sở Công Thương xem xét chấp thuận cho Trung tâm nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng cho Bà Nguyễn Thị Sơn Hải-TP. Hành chính-Tổng hợp, cụ thể như sau:

  -  Thuộc ngạch  :      Chuyên viên               Mã số ngạch               :  01.003

  -  Từ bậc               :          4/9                               Hệ số lương cũ                        :     3,33

  -  Lên bậc              :          5/9                             Hệ số lương mới                        :     3,66

  Thời gian hưởng mức lương mới từ ngày 01/9/2020.

  Mốc thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên cho lần sau: 01/9/2020

              Kính trình Sở Công Thương xem xét, chấp thuận./.

 • In bài này   Quay lại
   Tin tức khác:


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.