Công khai, phòng, chống tham nhũng

 • THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

 • Thứ ba, 5/1/2021

 •  

 • THÔNG BÁO

  Lịch tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo năm 2021 của Trung tâm

  Khuyến công và Xúc tiến thương mại

   

  Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Căn cứ Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;

  Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-TTKC ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại về việc ban hành Nội quy tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận;

   Nay Trung tâm thông báo lịch tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo năm 2021 như sau:

  1.   Tiếp nhận đơn thư khiếu nại công dân:

  a) Thời gian:

  - Buổi sáng        : Từ 7h00 đến 11h30

  - Buổi chiều       : Từ 13h30 đến 17h00

  Vào các ngày làm việc theo quy định.

  b) Địa điểm:

  Tại Phòng Hành chính - Tổng hợp của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận.

  2. Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Trung tâm:

  a) Thời gian:

  - Buổi sáng        : Từ 07h00 đến 11h30

  - Buổi chiều       : Từ 13h30 đến 17h00

  Vào ngày 15 hàng tháng, nếu ngày 15 trùng và ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ thì được điều chỉnh vào ngày làm việc kế tiếp.

  b) Địa điểm:

  Tại Phòng họp của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận.

  Ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ, Giám đốc Trung tâm thực hiện việc tiếp công dân trong trường hợp yêu cầu khẩn thiết theo quy định trong giờ hành chính.

  Trên đây, là thông báo lịch tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo năm 2021 của đơn vị; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết./.

 • In bài này   Quay lại
   Tin tức khác:


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.