Công khai, phòng, chống tham nhũng

 • QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đoàn kiểm tra nội bộ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương

 • Thứ hai, 6/7/2020

 •  

 •               QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra nội bộ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận, gồm các ông/bà có tên sau:

  1. Ông Dương Văn Sơn, Chức vụ, Phó Giám đốc Trung tâm            : Trưởng đoàn

  2. Ông: Võ Thái Văn, Chức vụ, TP. TKNL và SXSH                        : Phó trưởng đoàn

  3. Bà: Nguyễn Thị Sơn Hải, Chức vụ, TP. HC-TH               : Thư ký

  Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra các nội dung theo Kế hoạch phòng chống tham nhũng và kiểm tra nội bộ năm 2020 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.

              - Thời gian kiểm tra: Theo thông báo của đoàn kiểm tra.

  - Phạm vi kiểm tra: Các nội dung tại điểm b, mục 2, phần II của Kế hoạch chống tham nhũng và kiểm tra nội bộ năm 2020.

  - Hình thức kiểm tra: Kiểm tra trực tiếp và hồ sơ, sổ họp tại các phòng nghiệp vụ.

  Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các phòng nghiệp vụ Trung tâm và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
             Đính kèm văn bản chi tiết.

 • In bài này   Quay lại
   Tin tức khác:


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.