Các văn bản liên quan

 • Quy định về hình thức và mức hỗ trợ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025”

 • Thứ hai, 13/8/2018

 •  

 •        Ngày 01/8/2018 Ủy Ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Quyết định 62/2018/QĐ-UBND V/v “Ban hành Quy định về hình thức và mức hỗ trợ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025”.

  Theo Quy định thì Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được hiểu là sản phẩm thuộc các ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh; Chuơng trình trình phát triển công nghiệp hỗ trợ được hiểu là tập hợp các nội dung, nhiệm vụ về hoạt động xúc tiến, trợ giúp phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm mục tiêu phát triển sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

              Nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động: Từ nguồn ngân sách của UBND cấp tỉnh cấp hàng năm; nguồn tài trợ và đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật

              Quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ: Được quy định tại Điều 5 của Quy định, theo đó Sở Công thương là cơ quan quản lý Chương trình hỗ trợ được bố trí tối đa 1,5% kinh phí hỗ trợ của Chương trình hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ của tỉnh và nằm trong dự toán do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm để thực hiện nhiệm vụ quản lý Chương trình hỗ trợ như: Tổ chức thẩm định, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu; chi phí làm thêm giờ, văn phòng phẩm, điện thoại, bưu chính, điện nước; chi công tác phí, xăng dầu, thuê xe đi kiểm tra và thuê chuyên gia (nếu có). Còn Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại là đơn vị trực tiếp triển khai, thanh quyết toán kinh phí thuộc Chương trình.

              Nội dung về hình thức và mức hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ được quy định tại Chương II của Quy định có 5 nội dung hỗ trợ sau:

  - Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước, xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (quy định tại điều 7);

  - Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất ((quy định tại điều 8);

  - Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (quy định tại điều 9);

  - Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu (quy định tại điều 10);

  - Hỗ trợ xây dựng và vận hành trang thông tin về công nghiệp hỗ trợ (quy định tại điều 11).

  Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, bao gồm các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ nhu cầu các ngành: dệt may; da giày; điện tử; sản xuất lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo và công nghiệp công nghệ cao.

              Quyết định có hiệu lực từ ngày 11 tháng 8 năm 2018, xem chi tiết tại đây

   

   

  Phòng HC-TH

 • In bài này   Quay lại


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.