• CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA NĂM 2020 TỔ CHỨC NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN BIẾN NÔNG LÂM SẢN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG PHÁT NINH THUẬN (Thứ sáu, 16/10/2020) CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA NĂM 2020 TỔ CHỨC NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN BIẾN NÔNG LÂM SẢN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG PHÁT NINH THUẬN
   
 • Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực của tỉnh Ninh Thuận năm 2020 (Thứ hai, 13/7/2020) Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực của tỉnh Ninh Thuận năm 2020
   
 • Ninh Thuận tham gia giới thiệu quảng bá các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, làng nghề tại Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2020 tại Quảng Bình (Thứ hai, 13/7/2020) Ninh Thuận tham gia giới thiệu quảng bá các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, làng nghề tại Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2020 tại Quảng Bình
   
 • CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA NĂM 2020 NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN BIẾN NÔNG LÂM SẢN (Thứ hai, 1/6/2020) CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA NĂM 2020 NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN BIẾN NÔNG LÂM SẢN
   
 • THÔNG BÁO V/v mời tham gia Hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020 (Thứ hai, 18/5/2020) THÔNG BÁO V/v mời tham gia Hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020
   
 • CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 TỔ CHỨC NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ ÁN NHÓM HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN CHUỐI VÀ MỦ TRÔM (Thứ hai, 30/12/2019) CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 TỔ CHỨC NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ ÁN NHÓM HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN CHUỐI VÀ MỦ TRÔM
   
 • TỔ CHỨC THAM GIA GIỚI THIỆU QUẢNG BÁ CÁC SẢN PHẨM LÀNG NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TẠI HỘI CHỢ LÀNG NGHỀ VÀ SẢN PHẨM OCOP VIỆT NAM NĂM 2020 (Thứ tư, 11/11/2020) TỔ CHỨC THAM GIA GIỚI THIỆU QUẢNG BÁ CÁC SẢN PHẨM LÀNG NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TẠI HỘI CHỢ LÀNG NGHỀ VÀ SẢN PHẨM OCOP VIỆT NAM NĂM 2020
   
 • THÔNG BÁO V/v mời tham gia hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hàng thủ công mỹ nghệ tại tỉnh Lâm Đồng (Thứ ba, 27/10/2020) THÔNG BÁO V/v mời tham gia hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hàng thủ công mỹ nghệ tại tỉnh Lâm Đồng
   
 • THÔNG BÁO: Về việc mời tham gia Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh An Giang năm 2020 (Thứ tư, 7/10/2020) THÔNG BÁO: Về việc mời tham gia Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh An Giang năm 2020
 • Tổ chức đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước và mô hình hiệu quả công tác khuyến công tại các tỉnh, thành phố Long An và Cần Thơ (Thứ sáu, 22/11/2019) Tổ chức đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước và mô hình hiệu quả công tác khuyến công tại các tỉnh, thành phố Long An và Cần Thơ
   
 • Tổ chức trao giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Ninh Thuận năm 2019. (Thứ hai, 30/9/2019) Tổ chức trao giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Ninh Thuận năm 2019.
   
 • KHAI MẠC HỘI CHỢ CÔNG THƯƠNG NINH THUẬN 2019 (Thứ hai, 30/9/2019) KHAI MẠC HỘI CHỢ CÔNG THƯƠNG NINH THUẬN 2019
   
 • Tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật tiên tiến sản xuất ống nhựa nguyên sinh PVC, tại Công ty TNHH MTV Tân Đại Lợi Ninh Thuận, thôn Hòa Thủy, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. (Thứ năm, 19/11/2020) Tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật tiên tiến sản xuất ống nhựa nguyên sinh PVC, tại Công ty TNHH MTV Tân Đại Lợi Ninh Thuận, thôn Hòa Thủy, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
   
 • HỘI THẢO KẾT NỐI TIÊU THỤ CÁC SẢN PHẨM THỰC PHẨM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TẠI HÀ NỘI (Thứ hai, 9/11/2020) HỘI THẢO KẾT NỐI TIÊU THỤ CÁC SẢN PHẨM THỰC PHẨM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TẠI HÀ NỘI
   
 • Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất ngói màu không nung tự động tại Công ty TNHH một thành viên Mỹ Viên, từ nguồn kính phí khuyến công quốc gia năm 2020 (Thứ ba, 15/9/2020) Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất ngói màu không nung tự động tại Công ty TNHH một thành viên Mỹ Viên, từ nguồn kính phí khuyến công quốc gia năm 2020
   
 • TỔ CHỨC NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG 2020 HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG QUY TRÌNH CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM TỪ DÊ, CỪU (Thứ tư, 22/7/2020) TỔ CHỨC NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG 2020 HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG QUY TRÌNH CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM TỪ DÊ, CỪU
   
 • Thông báo Hội chợ Công – Nông nghiệp – Thương mại Bình Thuận 2017 (Thứ năm, 16/11/2017) Thông báo Hội chợ Công – Nông nghiệp – Thương mại Bình Thuận 2017
   
 • Thông báo Hội chợ Công – Nông nghiệp – Thương mại Đắk Nông (Thứ ba, 31/10/2017) Thông báo Hội chợ Công – Nông nghiệp – Thương mại Đắk Nông
   

 • Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.