Hoạt động Xúc tiến thương mại

 • Thông báo mời tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa tại TP.Hồ Chí Minh

 • Thứ ba, 18/8/2020

 •  

 •  Thực hiện Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 24/04/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận V/v phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại địa phương năm 2020; công văn số 1504/SCT-TM ngày 12/8/2020 của Sở Công Thương Ninh Thuận V/v thống nhất kế hoạch tổ chức Đoàn tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố năm 2020; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Trung tâm) sẽ tổ chức Đoàn tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu với các nội dung như sau:

  1. Nội dung: Tổ chức Đoàn tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá và ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm tại Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố năm 2020 cho các cơ sở, doanh nghiệp và hợp tác xã (Doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

  2. Thời gian: Từ ngày 08/9/2020 đến ngày 12/9/2020 (Thời gian đi và về 5 ngày).

  3. Địa điểm: Tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ, số 01 đường Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

  4. Kinh phí: Các doanh nghiệp tham gia được hỗ trợ chi phí tham gia Hội nghị, chi phí ăn, ở, đi lại trong quá trình tham gia Đoàn.

  5. Đối tượng hỗ trợ: Lựa chọn 05 cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh (01 người/01 doanh nghiệp tham gia).

  Trung tâm thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, có nhu cầu tham gia đề nghị gửi phiếu đăng ký về Trung tâm trước ngày 01/9/2020 để tổng hợp và xem xét lựa chọn./.

   

  Thông tin liên hệ theo địa chỉ:

  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận.

  Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

  Điện thoại: 02593.828.500;         DĐ: 0982 300 081 (Chị Hà)

  Email: ttkc_xttm@ninhthuan.gov.vn

  Đính kèm: Phiếu đăng ký tham gia Hội nghị.

   

 • In bài này   Quay lại


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.