TIN TỨC

 • Thông báo: phân công nhiệm vụ Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận

 • Thứ sáu, 15/5/2020

 •  

 •  Phân công nhiệm vụ của Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm như sau:

  1. Ông Phạm Thanh Bình - Giám đốc

  a) Phụ trách chung, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện các hoạt động của Trung tâm, theo chức năng, nhiệm vụ  được quy định tại Quyết định số 64/QĐ-SCT, ngày 10/10/2011 và Quyết định 138/QĐ-SCT, ngày 09/09/2019 của Giám đốc Sở Công Thương;

  b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

  - Chỉ đạo công tác xây dựng các chương Khuyến công; Xúc tiến thương mại, Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn theo kế hoạch hằng năm và giai đoạn, xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển Cụm công nghiệp;

  - Chỉ đạo công tác tổ chức hành chính, nhân sự; công tác tài chính của đơn vị; công tác cải cách hành chính; công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

  - Ban hành các văn bản cá biệt, văn bản chuyên ngành thuộc thẩm quyền;

  - Ký kết các Hợp đồng phù hợp với các quy định của pháp luật với các tổ chức, cá nhân nhăm thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao; 

  c) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động Văn phòng; hoạt động Xúc tiến thương mại, Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn;

  d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Công Thương và UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

  2. Ông Dương Văn Sơn - Phó Giám đốc

  a) Giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách chỉ đạo, điều hành một số công việc như sau:

  - Theo dõi các hoạt động Khuyến công; Tư vấn phát triển công nghiệp; Hoạt động phát triển cụm công nghiệp; Công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động Khuyến công; Xúc tiến thương mại; Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh. Tạp chí Khuyến công; Các chương trình truyền hình, ấn phẩm, tờ rơi, trang website...;

  - Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất về tình tình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của cấp trên và các cơ quan có thẩm quyền;

  b) Trực tiếp chỉ đạo Phòng Khuyến công; Phòng Tư vấn phát triển công nghiệp; và Hoạt động phát triển cụm công nghiệp;

  c) Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành toàn diện công việc của Phòng Khuyến công, cho đến khi sắp xếp, bổ nhiệm được quản lý phòng;

  d) Được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ khi Giám đốc vắng mặt trong thời gian dài (đi công tác, học hay vì lý do đặt biệt khác) và sẽ có văn bản ủy quyền và Phó Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm và có trách nhiệm báo cáo lại cho Giám đốc các công việc quan trọng có liên quan đến hoạt động của Trung tâm trong thời gian Giám đốc vắng mặt.

  e) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.
               Chi tiết văn bản xem tại đây.

 • In bài này   Quay lại


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.