TKNL&SXSH

 • Cuộc vận động hộ gia đình tham gia phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn huyện Ninh Hải

 • Thứ hai, 13/7/2020

 •  

 •  Thực hiện Kế hoạch số 2189/KH-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn năm 2016-2020 và Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 18/05/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Hải tổ chức các cuộc vận động hộ gia đình tham gia phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn huyện Ninh Hải.

  Các cuộc vận động được phối hợp tổ chức từ ngày 7/7/2020 đến ngày 10/7/2020 tại các địa điểm: thị trấn Khánh Hải, xã Tri Hải, xã Nhơn Hải và xã Thanh Hải, có khoảng 400 đại biểu đại diện cho các hộ gia đình trên các địa bàn đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Mục đích cuộc vận động nhằm triển khai có hiệu quả chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng và tích cực hưởng ứng, đẩy mạnh phong trào hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua hoạt động phổ biến thông tin về một số chính sách pháp luât, chủ trương của nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hướng dẫn cho các hộ gia đình cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng áp dụng những giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm và an toàn trong sinh hoạt, đời sống hàng ngày.

  Võ Thái Văn – Phòng TKNL&XSXH

  - Một số hình ảnh tại các cuộc vận động:
 • In bài này   Quay lại
   Tin tức khác:


   Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

   Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
   Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
   Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

   Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.