Giới thiệu

 • TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NINH THUẬN

 • Thứ hai, 16/6/2014

 • Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận được thành lập theo Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 12/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận; là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Công thương

 • Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận là đơn vị sự nghiệp có chức năng phục vụ quản lý nhà nước ngành công thương tại địa phương, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại. Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Công thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Công nghiệp địa phương và Cục xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công thương và sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hiện tại Trung tâm có 18 biên chế với ban giám đốc gồm 1 giám đốc và 1 phó giám đốc, 5 phòng nghiệp vụ: Phòng hành chính tổng hợp, phòng Xúc tiến thương mại, phòng Khuyến công, phòng Tư vấn phát triển công nghiệp, phòng Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch.
  Mặc dù hoạt động khuyến công trong thời gian qua đã có những thành công nhất định nhưng trong quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn. Công tác phối kết hợp với các địa phương, các ngành liên quan để triển khai công tác từ khâu lựa chọn, xây dựng đề án cho đến triển khai đề án còn hạn chế. Chưa làm tốt khâu tuyên truyền, phổ biến để các cơ sở, địa phương chủ động tham gia vào họat động Khuyến công và xúc tiến thương mại trên địa bàn. Chưa có mạng lưới khuyến công đến cơ sở từ huyện đến các thị trấn, xã, để tham mưu giúp cho chính quyền địa phương xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án khuyến công trên địa bàn có hiệu quả. Nguồn nhân sự Trung tâm chủ yếu là mới so với công tác khuyến công, do vậy vừa làm vừa học tập kinh nghiệm và tìm hiểu thực tế; trang thiết bị làm việc và phương tiện đi lại, kinh phí sự nghiệp khuyến công của địa phương còn khó khăn là những hạn chế cơ bản trong hoạt động khuyến công và Xúc tiến thương mại của Trung tâm
  Trong thời gian tới tiếp tục hoàn thiện và ổn định tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm, từng bước đáp ứng nhu cầu thực hiện chức năng nhiệm vụ theo hướng chuyên nghiệp hóa và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, phối hợp chặt chẽ với các Phòng nghiệp vụ Sở Công thương Cục CNĐP và Cục Xúc tiến thương mại để triển khai tốt các hoạt động Khuyến công quốc gia, Xúc tiến thương mại quốc gia và địa phương. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn về công tác khuyến công cho cán bộ khuyến công cấp tỉnh, huyện đến cơ sở để nâng cao trình độ nghiệp vụ khuyến công nhằm triển khai các hoạt động, đề án, chương trình khuyến công có hiệu quả.
   

 • In bài này   Quay lại


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.