<b>Ninh Thuận – Hiệu quả từ chương trình Xúc tiến thương mai quốc gia</b> <br /><i>Hội chợ Công thương khu vực Nam Trung Bộ - Ninh Thuận 2018</i><b>Ninh Thuận: Nghiệm thu Đề án khuyến công quốc gia 2018 về hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong quy trình chế biến nước mắm</b> <br /><i> </i><b>BẢN TIN: Nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ xây dựng mô hình nhà kính áp dụng sản xuất sạch hơn trong phơi sấy các sản phẩm chế biến từ rong sụn”</b> <br /><i> </i><b>KHAI MẠC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM “THÀNH TỰU 40 NĂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NINH THUẬN”</b> <br /><i> </i>
 • TIN MỚI NHẤT
 • TIN ĐỌC NHIỀU
 • Thông báo mời tham gia Hội nghị giao thương trực tuyến sản phẩm gia vị và hương liệu Việt Nam 2021Thông báo mời tham gia Hội nghị giao thương trực tuyến sản phẩm gia vị và hương liệu Việt Nam 2021
   
 • Thông báo hoạt động trong chuỗi các Hội chợ theo mô hình "gian hàng từ xa"Thông báo hoạt động trong chuỗi các Hội chợ theo mô hình "gian hàng từ xa"
   
 • QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021
   
 • TỔ CHỨC KHẢO SÁT THỰC ĐỊA TẠI CÁC CƠ SỞ, DOANH NGHIỆP ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA VÀ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022TỔ CHỨC KHẢO SÁT THỰC ĐỊA TẠI CÁC CƠ SỞ, DOANH NGHIỆP ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA VÀ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
   
 • THÔNG BÁO Nội dung ôn tập phỏng vấn xét tuyển viên chức (vòng 2) năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mạiTHÔNG BÁO Nội dung ôn tập phỏng vấn xét tuyển viên chức (vòng 2) năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại
   
 • QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021
   
 • THÔNG BÁO Kết quả kiểm phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và XTTMTHÔNG BÁO Kết quả kiểm phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và XTTM
   
 • THÔNG BÁO V/v tạm dừng tổ chức Phiên chợ hàng Việt về miền núi, vùng khó khăn tại thôn Tân Bổn, xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam năm 2021THÔNG BÁO V/v tạm dừng tổ chức Phiên chợ hàng Việt về miền núi, vùng khó khăn tại thôn Tân Bổn, xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam năm 2021
   
 • BÁO CÁO Về công tác nội chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 06 tháng đầu năm 2021BÁO CÁO Về công tác nội chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 06 tháng đầu năm 2021
   
 • QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Ban kiểm phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 (vòng 1)QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Ban kiểm phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 (vòng 1)
   
 • V/v mời tham gia Hội chợ triển lãm Tôn vinh hàng Việt Nam năm 2021, tại thành phố Hồ Chí Minh (13/4/2021) V/v mời tham gia Hội chợ triển lãm Tôn vinh hàng Việt Nam năm 2021, tại thành phố Hồ Chí Minh
   
 • Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025 (25/1/2021) Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025
   
 • Thông báo mời chào giá cạnh tranh hạng mục lấy mẫu quan trắc môi trường tại Cụm công nghiệp Tháp Chàm năm 2021 (15/1/2021) Thông báo mời chào giá cạnh tranh hạng mục lấy mẫu quan trắc môi trường tại Cụm công nghiệp Tháp Chàm năm 2021
   
 • Khuyến công Ninh Thuận Hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia hội chợ thương mại Hà Nội năm 2020 (24/11/2020) Khuyến công Ninh Thuận Hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia hội chợ thương mại Hà Nội năm 2020
   
 • Tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật tiên tiến sản xuất ống nhựa nguyên sinh PVC, tại Công ty TNHH MTV Tân Đại Lợi Ninh Thuận, thôn Hòa Thủy, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. (19/11/2020) Tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật tiên tiến sản xuất ống nhựa nguyên sinh PVC, tại Công ty TNHH MTV Tân Đại Lợi Ninh Thuận, thôn Hòa Thủy, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
   
 • TỔ CHỨC NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN NÔNG SẢN (19/11/2020) TỔ CHỨC NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN NÔNG SẢN
   
 • Thông báo mời tham gia Hội nghị giao thương trực tuyến sản phẩm gia vị và hương liệu Việt Nam 2021 (23/8/2021) Thông báo mời tham gia Hội nghị giao thương trực tuyến sản phẩm gia vị và hương liệu Việt Nam 2021
   
 • Thông báo: Mời tham gia Hội nghị trực tuyến kết nối tiêu thụ, xúc tiến xuất khẩu nông sản, thủy sản khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên 2021 (3/8/2021) Thông báo: Mời tham gia Hội nghị trực tuyến kết nối tiêu thụ, xúc tiến xuất khẩu nông sản, thủy sản khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên 2021
   
 • Thông báo hoạt động trong chuỗi các Hội chợ theo mô hình "gian hàng từ xa" (14/7/2021) Thông báo hoạt động trong chuỗi các Hội chợ theo mô hình "gian hàng từ xa"
   
 • THÔNG BÁO V/v tạm dừng tổ chức Phiên chợ hàng Việt về miền núi, vùng khó khăn tại thôn Tân Bổn, xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam năm 2021 (11/6/2021) THÔNG BÁO V/v tạm dừng tổ chức Phiên chợ hàng Việt về miền núi, vùng khó khăn tại thôn Tân Bổn, xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam năm 2021
   
 • THÔNG BÁO tạm hoãn Tổ chức 03 phiên chợ hàng Việt về miền núi tại các huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận (26/5/2021) THÔNG BÁO tạm hoãn Tổ chức 03 phiên chợ hàng Việt về miền núi tại các huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận
   
 • Mời tham gia 03 Phiên chợ hàng Việt về miền núi tại các huyện: Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận thuộc Chương trình cấp quốc gia về XTTM năm 2021 (5/5/2021) Mời tham gia 03 Phiên chợ hàng Việt về miền núi tại các huyện: Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận thuộc Chương trình cấp quốc gia về XTTM năm 2021
   
 • Cuộc vận động hộ gia đình tham gia phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn huyện Ninh Hải (13/7/2020) Cuộc vận động hộ gia đình tham gia phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn huyện Ninh Hải
   
 • HỘI THẢO HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ (22/7/2019) HỘI THẢO HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
   
 • Hội nghị "Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động 5 năm thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 của Bộ Công Thương" (22/7/2019) Hội nghị "Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động 5 năm thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 của Bộ Công Thương"
   
 • Ngày 18.6, Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) công bố hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư GIC (GIC) triển khai chương trình tín dụng xanh. (25/6/2019) Ngày 18.6, Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) công bố hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư GIC (GIC) triển khai chương trình tín dụng xanh.
   
 • Lựa chọn hệ thống điện mặt trời áp mái phù hợp để tiết kiệm chi phí (25/6/2019) Lựa chọn hệ thống điện mặt trời áp mái phù hợp để tiết kiệm chi phí
   
 • Phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (10/4/2019) Phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030
   
 • Dự án “Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” FLOW/EOWE hỗ trợ giống măng tây cho các hợp tác xã sản xuất măng tây tại Ninh Thuận (27/11/2020) Dự án “Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” FLOW/EOWE hỗ trợ giống măng tây cho các hợp tác xã sản xuất măng tây tại Ninh Thuận
   
 • Hội Nghị tổng kết dự án “Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” (FLOW/EOWE) (26/10/2020) Hội Nghị tổng kết dự án “Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” (FLOW/EOWE)
   
 • Hỗ trợ mua sắm thùng Inox phục vụ sản xuất nho, táo sấy thay thế thùng nhựa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. (30/9/2020) Hỗ trợ mua sắm thùng Inox phục vụ sản xuất nho, táo sấy thay thế thùng nhựa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
   
 • Tập huấn nâng cao nghiệp vụ tài chính - kế toán và kỹ năng quảng bá, bán hàng trên facebook, zalo,... (21/9/2020) Tập huấn nâng cao nghiệp vụ tài chính - kế toán và kỹ năng quảng bá, bán hàng trên facebook, zalo,...
   
 • Nghiệm thu máy tách cuống nho phục vụ sản xuất chế biến sản phẩm nho sấy (24/8/2020) Nghiệm thu máy tách cuống nho phục vụ sản xuất chế biến sản phẩm nho sấy
   
 • THÔNG BÁO: Về việc gói hỗ trợ doanh nghiệp/HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp do phụ nữ làm chủ và đồng làm chủ, thuộc chương trình dự án Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) năm 2020 (13/5/2020) THÔNG BÁO: Về việc gói hỗ trợ doanh nghiệp/HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp do phụ nữ làm chủ và đồng làm chủ, thuộc chương trình dự án Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) năm 2020
   


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.