<b>Ninh Thuận – Hiệu quả từ chương trình Xúc tiến thương mai quốc gia</b> <br /><i>Hội chợ Công thương khu vực Nam Trung Bộ - Ninh Thuận 2018</i><b>Ninh Thuận: Nghiệm thu Đề án khuyến công quốc gia 2018 về hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong quy trình chế biến nước mắm</b> <br /><i> </i><b>BẢN TIN: Nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ xây dựng mô hình nhà kính áp dụng sản xuất sạch hơn trong phơi sấy các sản phẩm chế biến từ rong sụn”</b> <br /><i> </i><b>KHAI MẠC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM “THÀNH TỰU 40 NĂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NINH THUẬN”</b> <br /><i> </i>
 • TIN MỚI NHẤT
 • TIN ĐỌC NHIỀU
 • NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN NÔNG SẢN (Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Trường Lợi Ninh Thuận)NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN NÔNG SẢN (Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Trường Lợi Ninh Thuận)
   
 • HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN SẢN PHẨM (Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần giống cây trồng Đông Nam)HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN SẢN PHẨM (Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần giống cây trồng Đông Nam)
   
 • HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC KHUYẾN CÔNG VÀ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP QUỐC GIA LẦN THỨ IV VÀ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NINH THUẬN NĂM 2021.HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC KHUYẾN CÔNG VÀ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP QUỐC GIA LẦN THỨ IV VÀ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NINH THUẬN NĂM 2021.
   
 • NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN NHO TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DICH VỤ BA MỌINGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN NHO TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DICH VỤ BA MỌI
   
 • TỔ CHỨC NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀUTỔ CHỨC NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU
   
 • HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU – CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA NĂM 2021 (Đơn vị thụ hưởng : Công ty TNHH Hoàng Bảo Tường)HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU – CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA NĂM 2021 (Đơn vị thụ hưởng : Công ty TNHH Hoàng Bảo Tường)
   
 • TỔ CHỨC NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA NĂM 2021 VỀ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU (ĐVTH: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG PHÁT NINH THUẬN)TỔ CHỨC NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA NĂM 2021 VỀ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU (ĐVTH: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG PHÁT NINH THUẬN)
   
 • Hội nghị đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Khuyến công và Hỗ trợ PTCN, Trưởng phòng Xúc tiến thương mại của Trung tâm Khuyến công và XTTMHội nghị đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Khuyến công và Hỗ trợ PTCN, Trưởng phòng Xúc tiến thương mại của Trung tâm Khuyến công và XTTM
   
 • Thông báo mời tham gia Hội nghị giao thương trực tuyến sản phẩm gia vị và hương liệu Việt Nam 2021Thông báo mời tham gia Hội nghị giao thương trực tuyến sản phẩm gia vị và hương liệu Việt Nam 2021
   
 • Thông báo hoạt động trong chuỗi các Hội chợ theo mô hình "gian hàng từ xa"Thông báo hoạt động trong chuỗi các Hội chợ theo mô hình "gian hàng từ xa"
   
 • HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN SẢN PHẨM (Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần giống cây trồng Đông Nam) (15/12/2021) HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN SẢN PHẨM (Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần giống cây trồng Đông Nam)
   
 • NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN NHO TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DICH VỤ BA MỌI (10/12/2021) NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN NHO TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DICH VỤ BA MỌI
   
 • HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC KHUYẾN CÔNG VÀ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP QUỐC GIA LẦN THỨ IV VÀ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NINH THUẬN NĂM 2021. (10/12/2021) HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC KHUYẾN CÔNG VÀ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP QUỐC GIA LẦN THỨ IV VÀ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NINH THUẬN NĂM 2021.
   
 • HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN TÁO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 (Đơn vị thụ hưởng: Hộ kinh doanh Thanh Thanh II) (9/12/2021) HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN TÁO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 (Đơn vị thụ hưởng: Hộ kinh doanh Thanh Thanh II)
   
 • TỔ CHỨC NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU (8/11/2021) TỔ CHỨC NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU
   
 • HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU – CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA NĂM 2021 (Đơn vị thụ hưởng : Công ty TNHH Hoàng Bảo Tường) (5/11/2021) HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU – CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA NĂM 2021 (Đơn vị thụ hưởng : Công ty TNHH Hoàng Bảo Tường)
   
 • V/v mời tham dự Tập huấn “Hiệp định EVFTA, cơ hội cho ngành hàng nông lâm thủy sản Việt Nam” (23/11/2021) V/v mời tham dự Tập huấn “Hiệp định EVFTA, cơ hội cho ngành hàng nông lâm thủy sản Việt Nam”
   
 • Mời tham gia Hội nghị kết nối cung- cầu hàng hóa giữa TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2021 (23/11/2021) Mời tham gia Hội nghị kết nối cung- cầu hàng hóa giữa TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2021
   
 • V/v mời tham gia Hội chợ tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh và Bắc Kạn năm 2021 (18/11/2021) V/v mời tham gia Hội chợ tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh và Bắc Kạn năm 2021
   
 • Thông báo: Mời tham dự Chương trình Tập huấn nâng cao kỹ năng xúc tiến thương mại xuất khẩu nông, thủy sản và thực phẩm chế biến sang các nước CPTPP (17/11/2021) Thông báo: Mời tham dự Chương trình Tập huấn nâng cao kỹ năng xúc tiến thương mại xuất khẩu nông, thủy sản và thực phẩm chế biến sang các nước CPTPP
   
 • Thông báo:Hội nghị giao thương trực tuyến thương mại nông sản Việt Nam – Vương quốc Anh 2021 (14/9/2021) Thông báo:Hội nghị giao thương trực tuyến thương mại nông sản Việt Nam – Vương quốc Anh 2021
   
 • Thông báo mời tham gia Hội nghị giao thương trực tuyến sản phẩm gia vị và hương liệu Việt Nam 2021 (23/8/2021) Thông báo mời tham gia Hội nghị giao thương trực tuyến sản phẩm gia vị và hương liệu Việt Nam 2021
   
 • Cuộc vận động hộ gia đình tham gia phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn huyện Ninh Hải (13/7/2020) Cuộc vận động hộ gia đình tham gia phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn huyện Ninh Hải
   
 • HỘI THẢO HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ (22/7/2019) HỘI THẢO HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
   
 • Hội nghị "Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động 5 năm thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 của Bộ Công Thương" (22/7/2019) Hội nghị "Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động 5 năm thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 của Bộ Công Thương"
   
 • Ngày 18.6, Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) công bố hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư GIC (GIC) triển khai chương trình tín dụng xanh. (25/6/2019) Ngày 18.6, Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) công bố hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư GIC (GIC) triển khai chương trình tín dụng xanh.
   
 • Lựa chọn hệ thống điện mặt trời áp mái phù hợp để tiết kiệm chi phí (25/6/2019) Lựa chọn hệ thống điện mặt trời áp mái phù hợp để tiết kiệm chi phí
   
 • Phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (10/4/2019) Phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030
   
 • Dự án “Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” FLOW/EOWE hỗ trợ giống măng tây cho các hợp tác xã sản xuất măng tây tại Ninh Thuận (27/11/2020) Dự án “Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” FLOW/EOWE hỗ trợ giống măng tây cho các hợp tác xã sản xuất măng tây tại Ninh Thuận
   
 • Hội Nghị tổng kết dự án “Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” (FLOW/EOWE) (26/10/2020) Hội Nghị tổng kết dự án “Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” (FLOW/EOWE)
   
 • Hỗ trợ mua sắm thùng Inox phục vụ sản xuất nho, táo sấy thay thế thùng nhựa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. (30/9/2020) Hỗ trợ mua sắm thùng Inox phục vụ sản xuất nho, táo sấy thay thế thùng nhựa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
   
 • Tập huấn nâng cao nghiệp vụ tài chính - kế toán và kỹ năng quảng bá, bán hàng trên facebook, zalo,... (21/9/2020) Tập huấn nâng cao nghiệp vụ tài chính - kế toán và kỹ năng quảng bá, bán hàng trên facebook, zalo,...
   
 • Nghiệm thu máy tách cuống nho phục vụ sản xuất chế biến sản phẩm nho sấy (24/8/2020) Nghiệm thu máy tách cuống nho phục vụ sản xuất chế biến sản phẩm nho sấy
   
 • THÔNG BÁO: Về việc gói hỗ trợ doanh nghiệp/HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp do phụ nữ làm chủ và đồng làm chủ, thuộc chương trình dự án Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) năm 2020 (13/5/2020) THÔNG BÁO: Về việc gói hỗ trợ doanh nghiệp/HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp do phụ nữ làm chủ và đồng làm chủ, thuộc chương trình dự án Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) năm 2020
   


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/5/2020.