<b>Ninh Thuận – Hiệu quả từ chương trình Xúc tiến thương mai quốc gia</b> <br /><i>Hội chợ Công thương khu vực Nam Trung Bộ - Ninh Thuận 2018</i><b>Ninh Thuận: Nghiệm thu Đề án khuyến công quốc gia 2018 về hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong quy trình chế biến nước mắm</b> <br /><i> </i><b>BẢN TIN: Nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ xây dựng mô hình nhà kính áp dụng sản xuất sạch hơn trong phơi sấy các sản phẩm chế biến từ rong sụn”</b> <br /><i> </i><b>KHAI MẠC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM “THÀNH TỰU 40 NĂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NINH THUẬN”</b> <br /><i> </i>
 • TIN MỚI NHẤT
 • TIN ĐỌC NHIỀU
 • Hội nghị giao thương kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2018Hội nghị giao thương kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2018
   
 • Bản tin cơ hội thị trường số 4Bản tin cơ hội thị trường số 4
   
 • Chương trình tập huấn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2018 với chủ đề “ Năng lượng tái tạo – Giải pháp tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả”Chương trình tập huấn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2018 với chủ đề “ Năng lượng tái tạo – Giải pháp tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả”
   
 • Thông báo mời tham gia Hội nghị kết nối cung cầu tại Hà Nội và hỗ trợ tham gia Hội chợ tại tỉnh Bình Thuận năm 2018Thông báo mời tham gia Hội nghị kết nối cung cầu tại Hà Nội và hỗ trợ tham gia Hội chợ tại tỉnh Bình Thuận năm 2018
   
 • Sản phẩm đặc thù tỉnh Ninh Thuận tham gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng tại Hội chợ Công thương khu vực Nam Trung Bộ - Ninh Thuận 2018, tại tỉnh Ninh Thuận, thuộc chương trình Dự án (FLOW/EOWE)Sản phẩm đặc thù tỉnh Ninh Thuận tham gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng tại Hội chợ Công thương khu vực Nam Trung Bộ - Ninh Thuận 2018, tại tỉnh Ninh Thuận, thuộc chương trình Dự án (FLOW/EOWE)
   
 • Sản phẩm nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận tham gia kết nối thị trường và giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng tại Hội chợ Xúc tiến Công thương năm 2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, thuộc chương trình Dự án (FLOW/EOWE)Sản phẩm nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận tham gia kết nối thị trường và giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng tại Hội chợ Xúc tiến Công thương năm 2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, thuộc chương trình Dự án (FLOW/EOWE)
   
 • Khóa tập huấn kỹ thuật áp dụng SXSH cho các cơ sở SXCN trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (khóa 02)Khóa tập huấn kỹ thuật áp dụng SXSH cho các cơ sở SXCN trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (khóa 02)
   
 • Thông báo Hội chợ tại các tỉnh, thành phố: thành phố Hà Nội, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hòa Bình, Đồng NaiThông báo Hội chợ tại các tỉnh, thành phố: thành phố Hà Nội, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hòa Bình, Đồng Nai
   
 • Ninh Thuận – Hiệu quả từ chương trình Xúc tiến thương mai quốc giaNinh Thuận – Hiệu quả từ chương trình Xúc tiến thương mai quốc gia
  Hội chợ Công thương khu vực Nam Trung Bộ - Ninh Thuận 2018
 • Thông báo: Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2018Thông báo: Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2018
   
 • Chính phủ ban hành Nghị quyết về thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2018-2023. (17/9/2018) Chính phủ ban hành Nghị quyết về thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2018-2023.
   
 • Trao Quyết định bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (8/8/2018) Trao Quyết định bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại
   
 • Trung tâm Khuyến công tổ chức đánh giá chương trình hành động trước khi bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng,Phó các phòng nghiệp vụ của đơn vị (2/8/2018) Trung tâm Khuyến công tổ chức đánh giá chương trình hành động trước khi bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng,Phó các phòng nghiệp vụ của đơn vị
   
 • Ninh Thuận: Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việ Nam 2018 (16/3/2018) Ninh Thuận: Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việ Nam 2018
   
 • Lễ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Lương Thế Liêm (16/3/2018) Lễ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Lương Thế Liêm
   
 • Thông báo V/v thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của Trung tâm (23/1/2018) Thông báo V/v thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của Trung tâm
   
 • Khóa tập huấn kỹ thuật áp dụng SXSH cho các cơ sở SXCN trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (khóa 02) (19/10/2018) Khóa tập huấn kỹ thuật áp dụng SXSH cho các cơ sở SXCN trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (khóa 02)
   
 • Mẫu khảo sát, thu thập thông tin về tình hình sử sụng năng lượng (17/9/2018) Mẫu khảo sát, thu thập thông tin về tình hình sử sụng năng lượng
   
 • Tập huấn kỹ thuật áp dụng Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp: (9/8/2018) Tập huấn kỹ thuật áp dụng Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp:
   
 • Chương trình Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững (9/7/2018) Chương trình Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững
   
 • Hội thảo Tham vấn xây dựng Chương trình VNEEP giai đoạn 2019 -2030 (9/7/2018) Hội thảo Tham vấn xây dựng Chương trình VNEEP giai đoạn 2019 -2030
   
 • Tập huấn hướng dẫn các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, chiếu sáng công cộng và kinh doanh dịch vụ (11/12/2017) Tập huấn hướng dẫn các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, chiếu sáng công cộng và kinh doanh dịch vụ
   
 • Sản phẩm nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận tham gia kết nối thị trường và giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng tại Hội chợ Xúc tiến Công thương năm 2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, thuộc chương trình Dự án (FLOW/EOWE) (23/10/2018) Sản phẩm nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận tham gia kết nối thị trường và giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng tại Hội chợ Xúc tiến Công thương năm 2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, thuộc chương trình Dự án (FLOW/EOWE)
   
 • Sản phẩm đặc thù tỉnh Ninh Thuận tham gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng tại Hội chợ Công thương khu vực Nam Trung Bộ - Ninh Thuận 2018, tại tỉnh Ninh Thuận, thuộc chương trình Dự án (FLOW/EOWE) (23/10/2018) Sản phẩm đặc thù tỉnh Ninh Thuận tham gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng tại Hội chợ Công thương khu vực Nam Trung Bộ - Ninh Thuận 2018, tại tỉnh Ninh Thuận, thuộc chương trình Dự án (FLOW/EOWE)
   
 • Bản tin cơ hội thị trường số 3 (24/9/2018) Bản tin cơ hội thị trường số 3
   
 • Bản tin cơ hội thị trường số 2 (6/8/2018) Bản tin cơ hội thị trường số 2
   
 • TỔ CHỨC ĐOÀN KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG VÀ THAM GIA HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ FESTIVAL HUẾ 2018 (4/5/2018) TỔ CHỨC ĐOÀN KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG VÀ THAM GIA HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ FESTIVAL HUẾ 2018
   
 • SNV: TỔ CHỨC HỌP QUÝ I, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH QUÝ II VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁN BỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN (21/3/2018) SNV: TỔ CHỨC HỌP QUÝ I, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH QUÝ II VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁN BỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN
   


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 27/5/2015.