<b>BẢN TIN: Nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ xây dựng mô hình nhà kính áp dụng sản xuất sạch hơn trong phơi sấy các sản phẩm chế biến từ rong sụn”</b> <br /><i> </i><b>KHAI MẠC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM “THÀNH TỰU 40 NĂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NINH THUẬN”</b> <br /><i> </i><b>Hội nghị triển khai Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.</b> <br /><i>Ngày 30/5/2013, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận (Trung tâm) phối hợp Cục Công nghiệp địa phương (Cục CNĐP) đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tại Hội trường Trung tâm.</i>
 • TIN MỚI NHẤT
 • TIN ĐỌC NHIỀU
 • Dự án FLOW/EOWE Việt Nam - Bản tin Cơ hội thị trường số 01/2018Dự án FLOW/EOWE Việt Nam - Bản tin Cơ hội thị trường số 01/2018
   
 • Ninh Thuận: Ngày Hội mua sắm hàng Việt tại huyện Bác Ái.Ninh Thuận: Ngày Hội mua sắm hàng Việt tại huyện Bác Ái.
   
 • Ninh Thuận: Tổ chức Phiên chợ hàng Việt về miền núi tại Huyện Ninh SơnNinh Thuận: Tổ chức Phiên chợ hàng Việt về miền núi tại Huyện Ninh Sơn
   
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌNTHÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN
   
 • Thông báo: Mời báo giá dịch vụ vận chuyểnThông báo: Mời báo giá dịch vụ vận chuyển
   
 • Thông báo: Mời báo giá dịch vụ Dàn dựng gian hàng; trang trí tổng thể và dịch vụ in ấn băng rôn, cờ phướn thuộc Dự án tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại huyện Ninh Sơn; tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại huyện Bác Ái năm 2018.Thông báo: Mời báo giá dịch vụ Dàn dựng gian hàng; trang trí tổng thể và dịch vụ in ấn băng rôn, cờ phướn thuộc Dự án tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại huyện Ninh Sơn; tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại huyện Bác Ái năm 2018.
   
 • Tập huấn chính sách khuyến công cho các cơ sở CNNT trên địa bàn huyện Ninh SơnTập huấn chính sách khuyến công cho các cơ sở CNNT trên địa bàn huyện Ninh Sơn
   
 • Mời tham gia Phiên chợ hàng Việt về miền núi tại 02 huyện: Ninh Sơn, Bác Ái năm 2018Mời tham gia Phiên chợ hàng Việt về miền núi tại 02 huyện: Ninh Sơn, Bác Ái năm 2018
   
 • TỔ CHỨC ĐOÀN KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG VÀ THAM GIA HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ FESTIVAL HUẾ 2018TỔ CHỨC ĐOÀN KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG VÀ THAM GIA HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ FESTIVAL HUẾ 2018
   
 • Thông báo Hội chợ tại các tỉnh: Bình Định, Quảng NamThông báo Hội chợ tại các tỉnh: Bình Định, Quảng Nam
   
 • Ninh Thuận: Tổ chức Phiên chợ hàng Việt về miền núi tại Huyện Ninh Sơn (8/6/2018) Ninh Thuận: Tổ chức Phiên chợ hàng Việt về miền núi tại Huyện Ninh Sơn
   
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN (29/5/2018) THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN
   
 • Thông báo: Mời báo giá dịch vụ vận chuyển (21/5/2018) Thông báo: Mời báo giá dịch vụ vận chuyển
   
 • Thông báo: Mời báo giá dịch vụ Dàn dựng gian hàng; trang trí tổng thể và dịch vụ in ấn băng rôn, cờ phướn thuộc Dự án tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại huyện Ninh Sơn; tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại huyện Bác Ái năm 2018. (18/5/2018) Thông báo: Mời báo giá dịch vụ Dàn dựng gian hàng; trang trí tổng thể và dịch vụ in ấn băng rôn, cờ phướn thuộc Dự án tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại huyện Ninh Sơn; tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại huyện Bác Ái năm 2018.
   
 • Mời tham gia Phiên chợ hàng Việt về miền núi tại 02 huyện: Ninh Sơn, Bác Ái năm 2018 (9/5/2018) Mời tham gia Phiên chợ hàng Việt về miền núi tại 02 huyện: Ninh Sơn, Bác Ái năm 2018
   
 • Thông báo Hội chợ tại các tỉnh: Bình Định, Quảng Nam (27/4/2018) Thông báo Hội chợ tại các tỉnh: Bình Định, Quảng Nam
   
 • Tập huấn kỹ thuật áp dụng SXSH cho các cơ sở, HKD chế biến nước mắm trên địa bàn huyện Thuận Nam (27/11/2017) Tập huấn kỹ thuật áp dụng SXSH cho các cơ sở, HKD chế biến nước mắm trên địa bàn huyện Thuận Nam
   
 • Tập huấn kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở, hộ kinh doanh sản xuất chế biến rượu vang nho trên địa bàn tỉnh (27/11/2017) Tập huấn kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở, hộ kinh doanh sản xuất chế biến rượu vang nho trên địa bàn tỉnh
   
 • Hỗ trợ đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho làng nghế cá hấp (27/11/2017) Hỗ trợ đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho làng nghế cá hấp
   
 • Tờ rơi giới thiệu chương trình thỏa thuận tự nguyện thí điểm về sử dụng năng lượng TK&HQ (22/2/2017) Tờ rơi giới thiệu chương trình thỏa thuận tự nguyện thí điểm về sử dụng năng lượng TK&HQ
   
 • BẢN TIN: Nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ xây dựng mô hình nhà kính áp dụng sản xuất sạch hơn trong phơi sấy các sản phẩm chế biến từ rong sụn” (11/11/2016) BẢN TIN: Nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ xây dựng mô hình nhà kính áp dụng sản xuất sạch hơn trong phơi sấy các sản phẩm chế biến từ rong sụn”
   
 • Tuyên truyền, phổ biến các nội dung và giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/3/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (9/5/2016) Tuyên truyền, phổ biến các nội dung và giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/3/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
   
 • TỔ CHỨC ĐOÀN KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG VÀ THAM GIA HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ FESTIVAL HUẾ 2018 (4/5/2018) TỔ CHỨC ĐOÀN KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG VÀ THAM GIA HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ FESTIVAL HUẾ 2018
   
 • SNV: TỔ CHỨC HỌP QUÝ I, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH QUÝ II VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁN BỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN (21/3/2018) SNV: TỔ CHỨC HỌP QUÝ I, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH QUÝ II VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁN BỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN
   
 • TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH THỰC TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ, DOANH NGHIỆP THAM GIA GÓI IB ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ XUẤT ĐƯỢC VÀO VÒNG 2 (25/1/2018) TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH THỰC TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ, DOANH NGHIỆP THAM GIA GÓI IB ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ XUẤT ĐƯỢC VÀO VÒNG 2
   
 • TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN HÀ LAN SNV THĂM VÀ CHÚC TẾT CÁC ĐỐI TÁC TẠI TỈNH NINH THUẬN (25/1/2018) TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN HÀ LAN SNV THĂM VÀ CHÚC TẾT CÁC ĐỐI TÁC TẠI TỈNH NINH THUẬN
   
 • HỘI THẢO TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ LẬP KẾ HOẠCH NĂM 2018 TẠI TỈNH BÌNH THUẬN (5/1/2018) HỘI THẢO TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ LẬP KẾ HOẠCH NĂM 2018 TẠI TỈNH BÌNH THUẬN
   
 • CHƯƠNG TRÌNH SNV: TRIỂN KHAI RÀ SOÁT CÁC CHUỖI GIÁ TRỊ VÀ KHẢO SÁT CÁC DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ TIỀM NĂNG (21/12/2017) CHƯƠNG TRÌNH SNV: TRIỂN KHAI RÀ SOÁT CÁC CHUỖI GIÁ TRỊ VÀ KHẢO SÁT CÁC DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ TIỀM NĂNG
   


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận

  Địa chỉ: Đường 16/4, Tp Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
  Điện thoại: (+84).259.3821998 - Fax: (+84).259.3821998
  Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

  Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 27/5/2015.